Rímska vojenská stanica v Stupave je prvotriednou atraktivitou z doby Rímskej ríše. Pochádza z druhej polovice 2. storočia, kedy sa sem prostredníctvom Jantárovej cesty dostali Rimania. Hoci o nej takmer nikto netuší, ide od roku 1963 o Národnú kutúrnu pamiatku. V súčasnosti možno obdivovať len zvyšky tohto v minulosti významného miesta na hraniciach rímskeho územia. Nachádzajú sa na vyvýšenom priestranstve nad Stupavou, presnejšie nad hlavnou cestou vedúcou do obce Borinka. Z týchto miest dokázala stanica údajne na diaľku komunikovať s hlavným centrom Panónie – s Carnuntom. Táto archeologická lokalita nie je sprístupnená verejnosti. O to viac tajomne pôsobí.

Rímska vojenská stanica v Stupave

Zvyšky rímskej vojenskej stanice v Stupave sa nachádzajú na nenápadnej vyvýšenine s názvom Šibeničný vŕšok resp. Kopce. Archeologická lokalita je situovaná nad Novou ulicou, vedúcou zo Stupavy smerom do Borinky. V súčasnosti sa sem dá dostať pešo, hoci v oblasti už prebieha rušná výstavba a tak je otázne dokedy zostane neporušená.

Rímska vojenská stanica patrila medzi viaceré predsunuté stanice na ľavom brehu Dunaja. Jej hlavnou úlohou bola ochrana Jantárovej cesty a vplyvu Rímskej ríše. Archeologický výskum potvrdil existenciu opevneného komplexu s budovami vyhrievanými podlahovým kúrením a dokonca vlastným vodovodom, či kúpeľmi. Medzi najvýznamnejšie objavy patrí nález zlatej rímskej mince – aureusu, z doby cisára Vespasiána z roku 69. n. l.. Rozmery obvodového múru stanice mali približene 70x70 m. Po opustení stanice Rimanmi, bola využívaná až do 4 storočia Germánmi. Neskôr pustla, až kým ju definitívne nezničilo zemetrasenie. Z tohto obdobia sa podarilo objaviť kus spadnutej steny so zachovanými okennými otvormi. Tento objav predstavuje jeden z najstarších nálezov tohto stavebného prvku na našom území. Dnes sú v teréne badateľné len zatrávnené vlny evokujúce zborené múry. Celý areál niekdajšej vojenskej stanice postupne pokrývajú náletové dreviny.

Areále tejto významnej pamiatky nie je prístupný verejnosti, hoci je možné, že v budúcnosti by mohla byť sprístupnená. V takom prípade by šlo o veľmi dobre prístupné miesto, ktoré by mohlo predstavovať čosi ako múzeum v exteriéri.

V blízkosti Rímskej vojenskej stanice sa oplatí podniknúť prechádzku v Stupavskom parku, alebo sa vybrať na hrad Pajšún, prípadne Dračí hrádok.

  • Mapa:
  • GPS: 48.2786,17.0347
  • Mestská časť: Okolie Bratislavy
  • Okres: Malacky
  • Lokalita: Mesto
  • Aktivita: História, Prechádzka, Vojenstvo