Dunaj - Bratislava

Najnovšie zaujímavosti

Prírodné zaujímavosti

Prírodná rezervácia Zelienka je močaristá oblasť neďaleko obce Lakšárska Nová Ves. Je to extrémne zaujímavé rašelinisko v útrobách borovicového lesa, ktoré sú pre Záhorie typické. O lokalite vedia...

Rieky a vodné toky

Prameň rieky Rudavy sa nachádza na Záhorí pri meste Bílkove Humence. Zdroj vody pre túto neopakovateľú a dosiaľ nezregulovanú rieku môže byť zaujímavým tipom na výler neďaleko Bratislavy. Oblasti v...

Rieky a vodné toky

Alúvium rieky Rudavy predstavuje sústavu riečneho koryta, mokradí, slatín a rašelinísk na Záhorí, ktorá je pomerne málo známe. Táto rieka je zaujímavá predovšetkým tým, že jej koryto nebolo...

Rozhľadne a vyhliadky

Vyhliadka nad lomom v Záhorskej Bystrici sa nachádza neďaleko konečnej autobusov s názvom Strmé vŕšky. Na okraji opusteného lomu, v jeho najvyššom bode, bol vybudovaný železný stožiar s ukončením v...

Ostatné zaujímavosti

Bridlicová štôlňa v Marianke je banským dielom, ktoré sa nachádza v Marianskom údolí priamo oproti miestnej kalvárii. Štôlňa bola veľmi zaujímavo sprístupnená verejnosti a oplatí sa ju navštíviť. Je...

Rieky a vodné toky

Sútok ramena Zuzana a Dunaja predstavuje čosi ako mys Starohájskeho ostrova. Ide o akúsi špicu, z ktorej je krásny výhľad na oba toky. Akoby ste stáli fyzicky priamo v spojnici oboch riek. Toto...

Rieky a vodné toky

Sútok Dyje a Moravy predstavuje trojhraničný bod na Záhorí, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Česka a Rakúska. Nachádza sa pri Moravskom sv. Jáne presnejšie pri hraničnom priechode Hohenau. Mohol...

Ostatné zaujímavosti

Starý háj, známy aj ako Starohájsky ostrov sa nachádza južným smerom od centra Bratislavy, na petržalskej strane hrádze. Tento polostrov je tvorený kusom pevniny ohraničený Dunajom, Starohájskym...

Ostatné zaujímavosti

Lanovka na Kamzík sa nachádza na území Mestských lesov v Bratislave. Presnejšie vedie medzi lokalitou Železná Studnička, Snežienka až tesne pod vrchol Kamzíka. Hojne je využívaná turistami ale aj...

Rieky a vodné toky

K najdôležitejším tokom na území Bratislavy patrí horský potok Vydrica. Tento potok, alebo menšia horská riečka preteká veľkou časťou územia Bratislavského lesoparku z oblasti Bieleho kríža až ku...

Turistické chodníky

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy je čarovná sústava mokradí, ostrovov a polostrovov, pokrytých bujnými lužnými lesmi a pretkanými sieťou ramien Dunaja. Tiahne sa na juhovýchod od Bratislavy v...

Ostatné zaujímavosti

Kilometrovník pod Michalskou bránou, známy aj ako Nultý kilometer, vyobrazuje vzdialenosť Bratislavy od významných svetových metropol ako aj od severného a južného pólu. Nájdete na ňom i partnerské...