Prírodná rezervácia Zelienka je močaristá oblasť neďaleko obce Lakšárska Nová Ves. Je to extrémne zaujímavé rašelinisko v útrobách borovicového lesa, ktoré sú pre Záhorie typické. O lokalite vedia zrejme predovšetkým miestni. Preto ak hľadáte neopozerané miesta v prírode v blízkosti Bratislavy, môžete sa vydať práve sem. Ak vás zaujíma príroda vo všetkých podobách, určite návštevu Zelienky neoľutujete. Je to naozaj originálny kus prírody s jedinečnou atmosférou. Názov Zelienka údajne vznikol podľa rodiny Zelienkovcov, ktorá v minulosti obývala dom v blízkosti dnešnej rezervácie. Zelienka sa veľmi ponáša na mnoho iných močarísk tzv. bahien, ktoré na Záhorí možno nájsť. Rezervácia Zelienka bola vyhlásená v roku 1980.

Prírodná rezervácia Zelienka

Prístup k Zelienke je relatívne rýchly, pokiaľ sa sem vyberiete autom. Po diaľnici z Bratislavy a lokálnej ceste za Malackami ste tu veľmi rýchlo. Ak budete hľadat močiar v lese, veľmi pomôže navigácia a mapa v mobile. Orientácia nie je príliš zložitá, no neočakávajte ani obvyklé turistické značenie. Lesná cesta z dediny vás dovedie takmer priamo až na miesto. Ak po nej pôjdete nevynechajte posledné zvyšky židovského cintorína tesne za obcou. Okolo Zelienky sa dá poprechádzať okrajom močiara a znova sa vrátiť na cestu do dediny.

Rezervácia Zelienka je takmer až záhrobne pokojným miestom. Stromy v močiare sú akoby mŕtve, hoci na jar sa zazelenajú. Močiar s mohutnými trsmi tráv pripomína Močiare mŕtvych z knihy Pán prsteňov. Zdá sa, že tu nepočuť ani vtáčí spev. Všetko akoby zastavilo v absolútnom tichu. Ako keby ste zastavili film. Vskutku pôsobivé miesto. Perfektné na netradičné fotenie. Prechod po brehu je ľahkou túrou, akurát si treba dávať pozor na podmáčané miesta, ktoré by sa tu mohli vyskytnúť. Chodník okolo Zelienky je však dobre viditeľný. Povedie vás a vy si budete môcť vychutnať zaujímavosti tamojšej prírody. V rezervácii nájdete biotopy euŕopskeho významu ako dubovo-hrabové, dubovo-borovicové a brezové lesy, ako aj rašelinická a trasoviská. Tieto typy lesov sú domov množstva hmyzu, obojživelníkov a rastlín. Rozhodne je na čo pozerať. Rastlinstvo tohto typu bežne v lese neuvidíte.

Výlet do rezervácie Zelienka možno odporučiť rodinám s deťmi, a každému fanúšikovy neobvyklých prírodných lokalít. Môžete sa sem vydať i na bicykli. V blízkosti Lakšárskej Novej Vsi si môžete pozrieť klenot v podobe povodia rieky Rudavy, alebo Kaplnku sv. Márie Magdalény.

  • Mapa:
  • GPS: 48.6035,17.1672
  • Mestská časť: Okolie Bratislavy
  • Okres: Senica
  • Lokalita: Les, Voda
  • Aktivita: Beh, Bicyklovanie, Prechádzka, Turistika