Alúvium rieky Rudavy predstavuje sústavu riečneho koryta, mokradí, slatín a rašelinísk na Záhorí, ktorá je pomerne málo známe. Táto rieka je zaujímavá predovšetkým tým, že jej koryto nebolo poznačené umelou reguláciou. Vďaka tomu tu vznikol úžasný kus prírody, podobný pralesu. Neobvyklé sú napríklad kmene stromov voľne napadané do koryta. Takéto podmienky tvoria ideálny základ pre život určitých druhov fauny a flóry.

Alúvium Rudavy

Nájdeme tu rôzne druhy rýb, vtákov, obojživelníkov, vodných bezstavovcov, či vážok. Koryto lemuje veľmi pekný les, miestami podobný hustým lužným lesom pri Dunaji, plný medvedieho cesnaku, čo vytvára krásnu atmosféru najmä na jar. Lužný les sa miestami strieda s tradičnými borovicovými lesmi, ktoré tu boli vysadené umelo. Rudava pramení pri obci Bílkove Humence a tečie smerom na západ. Vlieva sa do rieky Moravy pri obci Malé Leváre. Alúvium Rudavy s množstvom meandrov ponúka dokonalé ihrisko na ľahkú turistiku, beh, alebo cykloturistiku.

Rieku Rudavu sa oplatí objavovať v miestach pri obci Studienka. Práve tu sa nachádzjú prírodne najzaujímavejšie miesta. K jej korytu sa tu dostanete ľahko. Pri objavovaní vám pomôžu značky Hasprunskej 50-tky, čo je trasa miestneho diaľkového pochodu. Značky nie sú tradičné turistické. Majú svoj vlastný štýl, no sú veľmi dobre viditeľné. Chodník je tiež dobre prešliapaný, takže by ste nemali zablúdiť. Trasy sa však nemusíte držať a môžete si ju rôzne kombinovať s jednotlivými lesnými cestami. Cez rieku sa dá dokonca na niekoľkých miestach prejsť cez betónové mosty. Je potrebné počítať s prekážkami v podobe elektrických ohradníkov pre stáda dobytka, ktoré sa tu pasú. Ak to tu nepoznáte, oplatí sa držať práve trasy Hasprúnskej 50. Je to zároveň ideálny chodník, ktorý vás povodí po všetkých zaujímavých miestach popri koryte rieky. Trasu si môžete navoliť v rôznej dĺžke podľa času, ktorý máte k dispozícii a chuti objavovať. V každom prípade dá sa tu stráviť i celý deň.

Prechádzka popri koryte Rudavy zaujme okrem nádhernej prírody i jedinečnými sídlami v podobe chalupárskych samôt Tančiboky a Holbičky. Pohľadný je i rybník Tančiboky. Určite nevynechajte miesto, kde sa spája Veľkolevársky náhon s Rudavou. Nachádza sa tu menšia hať. Oplatí sa ísť pozrieť i k samotnému prameňu Rudavy pri Bílkových Humencoch.

  • Mapa:
  • GPS: 48.5118,17.1248
  • Mestská časť: Okolie Bratislavy
  • Okres: Malacky
  • Lokalita: Les, Voda
  • Aktivita: Beh, Bicyklovanie, Prechádzka, Turistika